Gedragscode

Het respecteren van een ethische code is een vereiste voor het slagen van dit project. TechSoup.NL, de donatiepartners en de begunstigde organisaties verbinden zich ertoe de hieronder beschreven gedragsregels na te leven.

Dit document omschrijft de basisprincipes van correct gedrag. Op sommige punten kunnen deze worden aangevuld door extra regels die donorspecifiek zijn.

1 Algemene regels

 • De licenties en de producten die worden aangeboden in de catalogus worden geselecteerd op basis van de vraag vanuit de begunstigde organisaties.
  Jaarlijks zullen deze wensen worden geïnventariseerd. Indien er prioriteiten gesteld moeten worden bij het aanbieden van producten, zal voorrang worden verleend aan producten waarnaar de vraag het grootst is.
 • Geen enkel leverancier mag worden aanbevolen of bevoordeelt.
 • De adviezen en aanbevelingen zullen in de mate van het mogelijke van algemene aard zijn. Zo zal bijvoorbeeld het gebruik van antivirus-software ten sterkste aangeraden worden, maar zonder daarbij een bepaald merk aan te bevelen.
 • Op de website zal geen reclame gemaakt worden voor één of meerdere leveranciers.
 • De geschonken software zal afzonderlijk van eender welk ander product of dienst worden aangeboden (het zal nooit gebundeld worden).

2 De begunstigden

2.1 Garantie voor de begunstigden (1) van TechSoup.NL
 • De producten worden aangeboden aan alle in aanmerking komende organisaties. In het geval van een tekort aan product licenties, zal de toewijzing gebeuren op basis van de volgorde van de aanvraag.
 • Advies wordt verstrekt onafhankelijk van de al dan niet aanschaf van een product.
 • De producten worden aangeboden zonder enige verplichting tot aankoop van andere producten of services (geen 'bundling').
 • De gegevens en de gegevensbestanden van de begunstigde zullen strikt vertrouwelijk blijven. Alleen de betreffende donatiepartner kan hier inzage in krijgen om te controleren of de betreffende organisatie in aanmerking komt voor de bestelde producten en voor de levering.
2.2 Verplichtingen van de begunstigden van TechSoup.NL
 • De producten en licenties worden geschonken aan de rechthebbende organisaties, niet aan individuele leden.
 • De producten en licenties mogen noch aan derden opnieuw verkocht worden noch worden geschonken.
 • Organisaties die welke vorm van discriminatie dan ook verdedigen, ondersteunen of toepassen, zijn uitgesloten van dit programma.

3 De donatiepartners

3.1 Garantie voor de donatiepartners (2) van TechSoup.NL
 • Geen enkele donatiepartner zal binnen het TechSoup.NL programma worden voorgetrokken ten opzichte van een ander.
 • Om het even welk geschonken product zal in het programma worden opgenomen op voorwaarde dat er voldoende vraag naar is.
  In geval van twijfel bij totaal nieuwe producten, zal worden onderzocht of er een vraag naar bestaat vanuit de begunstigde organisaties. De donatiepartner zal over de resultaten worden geïnformeerd.
 • De administratieve kosten voor elk product worden gebaseerd op de commerciële waarde (lijstprijs). Daarbij wordt verondersteld dat de lijstprijs gebaseerd is op de complexiteit van het product en de bijbehorende inspanning.
3.2 Verplichten van de donatiepartners
 • De donatiepartners mogen de informatie over begunstigde organisaties die zij via dit project verkrijgen niet gebruiken voor marketing- of commerciële doeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene begunstigde.
 • De donatiepartners mogen hun deelname aan dit project niet gebruiken voor marketing doeleinden.
 • Externe mededelingen en persmededelingen die naar dit project verwijzen zullen samen met TechSoup.NL worden voorbereid.

Voetnoot

(1) Onder "begunstigden" wordt verstaan: de non-profitorganisaties die in aanmerking komen voor deelname aan het TechSoup.NL programma.
(2)
Onder "donatiepartners" wordt verstaan: de bedrijven die de producten schenken.