Wie komt in aanmerking voor het donatieprogramma van SAP?

Voorwaarden

Dit programma richt zich tot verenigingen zonder winstgevend oogmerk (vzw’s) die ervoor in aanmerking komen.

  • Om in aanmerking te komen mag het jaarlijkse budget van de organisatie niet hoger liggen dan 10 miljoen USD.
  • Organisaties die in aanmerking komen kunnen bij SAP per fiscaal jaar (1 juli-30 juni) vier softwareproducten bestellen.
  • De donaties zijn bestemd voor organisaties (rechtspersonen), niet voor individuen.
  • Komen niet aanmerking : alle organisaties die een of andere vorm van discriminatie aanhangen, propageren of ondersteunen. Discriminatie kan gebaseerd zijn op: leeftijd, ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, lengte, seksuele geaardheid of sociaal-economisch milieu. Om van donaties te kunnen genieten moeten organisaties ertoe bereid zijn én in staat zijn aan te tonen dat ze geen enkele van deze vormen van discriminatie beoefenen.

Regels

  • In de loop van een fiscaal jaar (1 juli tot 30 juni) mag een vereniging maximum vier producten van SAP aanvragen.
  • Om in aanmerking te komen mag het jaarlijkse budget van de organisatie niet hoger liggen dan 10 miljoen USD.
  • Wie van een donatie geniet, moet aanvaarden en ertoe in staat zijn om aan SAP de nodige informatie te verschaffen met het oog op een casestudy of een getuigenis over de gedoneerde producten.
  • De organisatie moet de voorwaarden naleven die worden beschreven in het SAP Software License and Related Services Agreement.
  • De producten die door SAP zijn gedoneerd mogen niet worden overgedragen aan derden of doorverkocht.

Zie voor meer informatie de rubriek FAQ SAP.