Voorwaarden voor Microsoft donaties

Hieronder zullen we een overzicht geven van types organisaties die al dan niet in aanmerking kunnen komen voor donaties van Microsoft. Aan deze lijst kunnen echter geen rechten ontleend worden. TechSoup.NL zal uiteindelijk bekijken of uw organisatie daadwerkelijk kan deelnemen aan het donatieprogramma. Voor meer details over hoeveel producten u kunt bestellen en hoe vaak u een donatie aan kunt vragen  zie Regels.

Nederlandse non-profitorganisaties met een ANBI beschikking die de volgende types diensten verlenen kunnen in aanmerking komen voor donaties van Microsoft:

 • Hulp aan de armen
 • Promotie/verbetering van onderwijs
 • Inzet voor het sociale- en gemeenschapswelzijn
 • Promotie/verbetering van cultuur
 • Behoud/verbetering van het milieu
 • Overige activiteiten ten bate van de gemeenschap (zie details verderop).

Andere activiteitencategorieën kunnen eventueel in aanmerking komen, in het bijzonder:

 • Openbare bibliotheken die computers ter beschikking stellen van hun bezoekers
 • Openbare musea
 • Humanitaire bijstand en rampenbestrijding
 • Gemeenschaps gezondheidsklinieken
 • Non-profit dienstverlening op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, verslaafdenzorg en andere psychosociale dienstverlening
 • Gezondheidscentra voor vrouwen
 • Bloedbanken
 • Handelsorganisaties met een non-profit status, die het uitoefenen van liefdadigheid als doelstelling hebben en activiteiten op het vlak van liefdadigheid uitoefenen
 • Non-profit godsdienstige organisaties met een seculiere vertakking. Met een seculiere vertakking bedoelen we organisaties die losstaan van een Kerkgenootschap of Religie en die diensten aanbieden op het sociale vlak, ongeacht het geloof van de betrokkene, en voor wie geloofsverspreiding niet tot de doelstellingen hoort.

Organisaties die NIET in aanmerking komen voor donaties van Microsoft:

 • Commerciële organisaties
 • Privé fondsen
 • Gouvernementele organisaties, waaronder internationale gouvernementele organisaties en eenheden van de Verenigde Naties
 • Onderwijs instellingen – organisaties die in aanmerking komen voor het Microsoft Academic Volume Licensing Programma, waaronder privé scholen komen niet in aanmerking voor software donaties (zie Microsoft Academic Volume Licensing Program).
 • Gezondheidsorganisaties en netwerken, waaronder ziekenhuizen, netwerken van specialisten, poliklinieken, thuisverpleging en ondersteund wonen
 • Research ondernemingen op het vlak van gezondheidszorg, en laboratoria,—daaronder vallen ook organisaties die systematisch onderzoek doen, waaronder de ontwikkeling van onderzoek, tests en evaluaties, ontwikkeld om bij te dragen aan de algemene kennis of met als doel deze te vergroten (Zie de Microsoft website voor meer informatie aangaande “Microsoft Healthcare”);
 • Commerciële organisaties en handelsorganisaties wiens doelstellingen niet tot de categorie van liefdadigheid behoren en die geen liefdadigheidsactiviteiten uitoefenen;
 • Activiteiten met als doel fondsen te werven, zoals: lunches, diners, wandeltochten, hardloopwedstrijden of sporttournooien;
 • Sponsorschap van evenementen, tentoonstellingen of voorstellingen
 • Politieke organisaties en vakbonden;
 • Organisaties die computers opknappen alvorens deze te schenken of verkopen aan derden ("Refurbishers"). Zie de Microsoft website voor meer informatie aangaande het "Microsoft Authorized Refurbisher Program" ;
 • Godsdienstige organisaties zonder een seculiere vertakking. Met een seculiere vertakking bedoelen we organisaties die losstaan van een Kerkgenootschap of Religie en die diensten aanbieden op het sociale vlak, ongeacht het geloof van de betrokkene, en voor wie geloofsverspreiding niet tot de doelstellingen hoort;
 • Individuen;
 • Organisaties die discriminatie verdedigen, ondersteunen of toepassen op basis van leeftijd, afkomst, geslacht, nationaliteit, handicap, ras, lichaamsafmetingen, geloof, seksuele geaardheid of sociaal-economische achtergrond. Om in aanmerking te komen voor deelname aan het donatieprogramma, moeten organisaties moeten bereid zijn te bewijzen dat ze op geen van deze gronden discrimineren.