Symantec

De schenkingenprogramma van Symantec, het 'Symantec Desktop Programme' en "Symantec Entreprise" hebben de bedoeling de Symantec technologie beschikbaar te maken voor kleine en middelgrote liefdadige instellingen, zodat deze beter in staat worden gesteld hun opdrachten te verwezenlijken.

Symantec wenst op te treden als een stuwende kracht voor positieve veranderingen in heel de wereld, in die landen waar het bedrijf actief is en waar zijn medewerkers wonen en werken. Daartoe associeert Symantec zich met lokale organisaties die ertoe bijdragen aan de noden van de samenleving tegemoet te komen, met speciale aandacht voor de jongeren en hun opleiding. Een combinatie van giften in geld, vrijwilligerswerk van de medewerkers en schenkingen in natura van producten, zorgt voor een maximaal effect van de middelen die Symantec inzet.

Dit programma is het resultaat van de samenwerking TechSoup Global en Symantec, voor wat Nederland betreft, in samenwerking met Socialware vzw en Stichting GeefGratis.

De Desktop Producten zijn bedoeld voor individuele PCs. Enterprise products zijn bedoeld voor servers in een netwerk omgeving.

U kunt de lijst van de producten die beschikbaar zijn in het kader van dit donatieprogramma ook downloaden.

Meer inlichtingen vindt u ook op de website van de "Symantec Community"