Voorwaarden Symantec Donatie Programma

Welke organisaties komen in aanmerking ?

  • Het programma richt zich tot stichtingen en verenigingen.

  • De producten worden ter beschikking gesteld van de erkende organisaties, niet van individuen, en dit volgens de criteria en regels van Symantec.

  • Om in aanmerking te komen mag het jaarlijkse balanstotaal van een organisatie de 10 miljoen USD niet te boven gaan.

  • Om in aanmerking te komen moet een organisatie aanvaarden en in staat zijn te bewijzen dat ze geen enkele vorm van discriminatie toepast (zie ook het laatste punt hieronder).

Wie komt er niet in aanmerking voor de Symantec donaties

  • Organisaties die politieke partijen of hun kandidaten steunen.
  • Religieuze organisaties die niet als seculiere organisaties geregistreerd zijn : een seculiere organisatie is een organisatie die los staat van de religieuze of kerkelijke organisatie en die diensten aanbiedt aan personen, ongeacht hun geloofsovertuiging en zonder aan verkondiging te doe voor één of andere geloofsovertuiging.
  • Elke organisatie die enige vorm van discriminatie goedkeurt, aanmoedigt, ondersteunt of toepast, op basis van huidskleur, godsdienstige overtuiging, leeftijd, afstamming, taal, geslacht, sexuele geaardheid, sociaal-economisch milieu of handicap.

Voor meer gedetailleerde informatie, verwijzen we u naar de FAQ Symantec.