Voorwaarden

Het TechSoup.NL programma richt zich tot de Nederlandse non-profitorganisaties met een ANBI beschikking.

Voor wie is TechSoup?

Onze donatiepartners hebben bepaalde voorwaarden opgesteld voor deelname aan hun donatieprogramma's. TechSoup bepaalt deze voorwaarden dus niet, maar controleert alleen of organisaties die willen deelnemen, voldoen aan alle vereisten.

Over het algemeen geldt dat Nederlandse organisaties kunnen meedoen aan TechSoup als ze...  

  • Een stichting, vereniging of vermogensfonds zijn,
  • Een ANBI beschikking hebben,
  • Opgericht zijn bij notariële akte waarin de statuten zijn opgenomen.

  

Verder heeft elke donatiepartner zijn eigen voorwaarden.