FAQs - Microsoft Donatie

Algemeen

Op de algemene FAQ-pagina vindt u de antwoorden op vragen over ondermeer registratie, bestellingen en de rekening.
Wat houdt het Microsoft donatieprogramma in?

Voorwaarden
Hoe weet ik of mijn organisatie in aanmerking komt voor deelname?

Bestellen
Hoeveel software-pakketten kan ik bestellen?
Hoe vaak mag mijn organisatie software bestellen?
Zijn er minimale hoeveelheden voor een bestelling?

Ik heb een jaar geleden 4 software titels besteld voor mijn organisatie. Kan ik nu vier andere bestellen?

Software Assurance
Wat is “Software Assurance”? Wat heeft dit te maken met mijn schenking?

Opvolging van mijn bestelling
Wanneer ontvang ik de bestelde software pakketten?

Levering
Hoe wordt de bestelling geleverd?

Terugnamebeleid
Hoe kan ik goederen van Microsoft terugsturen na ontvangst?

Varia

Waar vind ik meer informatie over Microsoft?

Algemeen

Op de algemene FAQ-pagina vindt u de antwoorden op vragen over onder meer registratie, bestellingen en de rekening.


 

Wat houdt het Microsoft donatieprogramma in?

Microsoft neemt deel aan het TechSoup.NL programma in het kader van haar “Microsoft’s Affordable Access to Computing” programma. Op deze manier wil Microsoft bijdragen aan de maatschappelijke en economische welvaart in Nederland.


 

Voorwaarden

Hoe weet ik of mijn organisatie in aanmerking komt voor deelname?

Voor meer info, zie Voorwaarden voor het Microsoft Programma.


 

Bestellen

Hoeveel software-pakketten kan ik bestellen?

Een non-profitorganisatie die aan de toelatingscriteria beantwoordt kan per periode van 2 jaar (24 maanden) maximaal zes verschillende softwaretitels bestellen. Daarbij geldt tevens een limiet van 50 gebruikerslicenties per softwaretitel.

Hierop zijn de volgende uitzonderingen:

  • Voor servertitels mogen organisaties één serverlicentie per titel en tot 50 Client Access Licenties (CALs) aanvragen. Dat betekent dat organisaties niet twee exemplaren van dezelfde servertitel mogen bestellen.
  • Een serverlicentie met haar bijbehorende CALs telt als twee aparte titels voor de limiet van 6 bestelbare titels.

12 maanden na de eerste bestelling kunnen organisaties extra licenties bijbestellen voor softwaretitels die ze op een eerder moment hebben ontvangen via TechSoup.NL. Deze licenties tellen wél mee voor de limiet van 50 te bestellen licenties per 24 maanden maar niet als softwaretitel. Indien er inmiddels een update van de bestelde titel is verschenen, kan men in plaats van licenties voor de verouderde versie de licenties bestellen voor de nieuwe versie. Deze tellen dan ook enkel mee voor het maximum aantal te bestellen licenties en niet als nieuwe softwaretitel.

(zie ook gedeelte “Hoe vaak mag mijn organisatie software bestellen?" hieronder).

Deze en meer informatie vind u ook terug onder "Bestelregels Microsoft".


 

Hoe vaak mag mijn organisatie software bestellen?

Bij elke eerste bestelling via het Microsoft donatieprogramma gaat een bestelcyclus van 2 jaar in. Organisaties mogen per cyclus in totaal 2 keer een bestelling plaatsen, waarbij er minimaal één jaar tussen de twee bestellingen moet zitten.
Voorbeeld: een vereniging plaatst op 15/01/2009 een bestelling. De volgende bestelling mag zij pas plaatsen op 15/01/2010.
Vanaf 15/01/2011 gaat een nieuwe tweejaarlijkse cyclus in.
Per cyclus van 24 maanden kan men echter maximaal 6 software titels en 50 licenties per software titel (of één licentie per servertitel) bestellen.
Zie "Hoeveel software pakketen kan ik bestellen?".


 

Zijn er minimale hoeveelheden voor een bestelling?

Volgens de regels van het “Microsoft Open License” programma is een minimumbestelling van 5 “seats” ("zetels") vereist om in aanmerking te komen voor een schenking:

1 licentie = 1 zetel
1 serverlicentie (processor) = 5 zetels

Enkele voorbeelden van bestellingen die aan deze voorwaarden voldoen:

Voorbeeld 1
2 Publisher 2003 licenties
1 Project 2003 Standard Edition licentie
1 Visio 2003 Standard Edition licentie
1 Office 2003 Standard Edition licentie

Voorbeeld 2
5 Office 2003 Standard Edition licenties

Voorbeeld 3
1 SQL Server 2000 (1 processor licence)

Voorbeeld 4
1 Exchange Server licentie
4 Exchange Server Client Access Licences (CALs)

 


 

Ik heb een jaar geleden 4 softwaretitels besteld voor mijn organisatie. Kan ik nu vier andere bestellen?
Nee. Organisaties kunnen per cyclus van 24 maanden 2 bestellingen doen, maar in totaal mogen slechts 6 Microsoft softwaretitels worden besteld met maximaal 50 licenties per titel.

Indien u al 4 softwaretitels besteld heeft bij uw eerste bestelling, kunt u nu nog 2 andere titels bestellen met maximaal 50 licenties per softwaretitel. (Zie ook "Hoeveel software pakketten kan ik bestellen?" voor uitzonderingen op deze regel).

Zie ook "Hoe bestellen".


 

Software Assurance

Wat is “Software Assurance”? Wat heeft dit te maken met mijn schenking?

Software Assurance is een dienst die wordt aangeboden door Microsoft en die er voor zorgt dat organisaties gedurende de bestelcyclus van 2 jaar (24 maanden) gratis opwaarderingen “upgrades” van hun licenties naar een nieuwere versie (“release”) van de eerder bestelde producten ontvangen. Men hoeft gedurende de lopende bestelcyclus dus geen nieuwe versies van de programma's aan te schaffen.

Wanneer u een tweede bestelling plaatst tijdens de 2 jaar durende bestelcyclus (dus tussen de 12e en de 24e maand), kunt u licenties voor “upgrades” aanvragen voor een aantal van de softwaretitels die beschikbaar zijn op de site van TechSoup.NL. Deze worden niet meegerekend voor de beperking van het maximum aantal te bestellen titels (6) per bestelcyclus. U kunt dus meer licenties bestellen van dezelfde versie of van opwaarderingen van een softwaretitel die u eerder heeft besteld, zonder dat deze worden meegeteld als nieuwe softwaretitel. Ze worden echter wel in rekening genomen voor het maximum aantal van 50 licenties per titel.

Wanneer u een product bestelt, dan wordt duidelijk vermeld of de Software Assurance erop van toepassing is of niet. Is de Sofware Assurance inbegrepen, dan blijft deze twee jaar geldig.


 

Opvolging van mijn bestelling

Wanneer ontvang ik de bestelde software pakketten?

De normale leveringstijd van uw Microsoftproducten, na goedkeuring van uw bestelling en ontvangst van uw betaling, bedraagt 14 dagen.


 

Levering

Hoe wordt de bestelling geleverd ?

De producten die u zult ontvangen zijn “Microsoft Open Licensing” licenties. Dit betekent dat u geen doos met producten ontvangt met een label voor de bijbehorende licenties zoals wanneer u een softwaretitel in de detailhandel koopt. In plaats daarvan ontvangt u:

  • Een cd-rom met het programma, afgeleverd door UPS. Let op: u ontvangt slechts één enkel exemplaar van de cd-rom, ook wanneer u meerdere licenties bestelde!
  • Een e-mailbericht waarin de aanvaarding van uw bestelling door Microsoft bevestigd wordt. Hierin vind u tevens:
    - uw Authorization Number
    - het nummer van uw Licence Agreement (License Number)
    - de instructies om in te loggen op de website Volume Licensing Service Center van Microsoft. Daar kunt u uw licentiecontract en de toegangssleutels downloaden waarmee u uw producten kunt installeren. Bewaar dit bericht dus goed!


 

Terugnamebeleid

Hoe kan ik goederen van Microsoft terugsturen na ontvangst?

Indien u een of meerdere Microsoft producten na ontvangst wenst terug te sturen, moet u uw gehele bestelling, dus alle ontvangen cd-roms, ongeopend en in hun originele verpakking terugsturen. U mag dus nog geen enkel product geïnstalleerd hebben. Verder mag u ook niet zijn ingelogd op de site Volume Licensing Service Center van Microsoft om de installatiecodes te downloaden.

Wilt u uw bestelling terugsturen, neem dan contact met ons op via e-mail op donations@techsoup.nl met als onderwerp: “BESTELLING TERUGSTUREN”. Uw bericht moet de volgende gegevens bevatten:
- Naam van uw organisatie
- KvK-nummer
- Transactienummer
- Reden van terugzending

Zodra de retour gezonden goederen bij ons zijn aangekomen en zijn gecontroleerd, gaan we over tot terugbetaling. Mocht u tegelijkertijd een nieuwe bestelling willen plaatsten, dan zullen we uw gegevens aanpassen.

De terug te sturen producten dienen in hun ongeopende originele verpakking en degelijk beschermd, samen met een kopie van de bovengenoemde e-mail verzonden te worden naar:

SOCIALware vzw
Avenue Louise 65, Box 11
1050 Brussel
België

Vanaf de leverdatum heeft u maximaal 60 dagen om uw bestelling terug te sturen.
Gelieve er rekening mee te houden dat de administratieve afhandeling tot 15 dagen kan duren. Tevens kan u een administratieve vergoeding aangerekend worden.


 

Varia

Waar vind ik extra informatie over Microsoft?

Via haar Community Affairs programma wil Microsoft haar steentje bij wil dragen op sociaal vlak.
Daartoe heeft Microsoft heeft een breed netwerk van non-profit partners opgebouwd waarmee ze samenwerkt om maatschappelijke en lokale projecten te ondersteunen die tot doel hebben om meer mensen toegang te verlenen tot technologie. Een serie belangrijke liefdadigheidsprojecten ontvangt zo schenkingen in natura en financiële steun. Daarnaast steunt Microsoft haar personeelsleden die zich willen inzetten voor de gemeenschap. Meer info hierover vindt u op de pagina Microsoft Country Citizenship.