FAQs - Meest gestelde vragen

Programma

1.1 Welke producten zijn verkrijgbaar via het TechSoup.NL programma?
1.2 Waarop hebben de administratiekosten betrekking?
1.3 Hoe kunnen wij contact opnemen met TechSoup.NL?
1.4 Waar kunnen we advies krijgen bij het uitkiezen van geschikte producten?

Voorwaarden

2.1 Voldoet onze organisatie aan de voorwaarden om deel te mogen nemen aan het TechSoup.NL programma?
2.2 Onze organisatie werkt voor en met iedereen, maar is verbonden aan een religieuze organisatie. Kunnen wij aan het programma deelnemen?

Inschrijving
3.1 Hoe kunnen we producten bestellen?
3.2 Onze organisatie is al door een andere persoon aangemeld. Kan ik via dit gebruikersprofiel producten bestellen?
3.3 Ik heb mijn gebruikersnaam/wachtwoord verloren. Wat moet ik nu doen?

Een bestelling plaatsen

4.1 Hoe kunnen we een bestelling plaatsen?
4.2 Hoeveel producten kunnen we bestellen?
4.3 Hoe vaak kunnen we een bestelling plaatsen?
4.4 Onze organisatie bestaat uit verschillende eenheden. Kunnen die los van elkaar bestellen?
4.5 Hoe worden betalingen uitgevoerd?

Leveringsadres

5.1 Kunnen we een ander leveringsadres opgeven dan het officiële adres van onze organisatie?
5.2 Kunnen we wijzigingen aanbrengen in onze adresgegevens?

Stand van zaken van mijn bestelling

6.1 Wanneer kunnen we onze bestelling verwachten?
6.2 Hoe komen we aan informatie over de stand van zaken van onze bestelling?
6.3 Kunnen we een bestelling annuleren en zo ja, hoe?

Terugnamebeleid

7.1 Hoe kunnen we een bestelling terug na ontvangst?
7.2 Hoe verlopen terugbetalingen?

Toegang tot mijn gebruikersaccount

8.1 Wat te doen wanneer de inloggegevens (gebruikersnaam en / of wachtwoord) van onze organisatie verloren zijn gegaan?
8.2 Onze organisatie is door een andere persoon aangemeld. Hoe vinden we onze inloggegevens (gebruikersnaam en / of wachtwoord) terug?
8.3 Wat moeten we doen wanneer belangrijke gegevens van onze organisatie gewijzigd zijn na de inschrijving bij TechSoup.NL?

Zie ook:

Algemeen

1.1 Welke producten zijn verkrijgbaar via het TechSoup.NL programma?

Op dit moment zijn producten van Microsoft en Cisco beschikbaar. Voor meer details kunt u de Catalogus raadplegen.

1.2 Waarop hebben de administratiekosten betrekking?

TechSoup.NL zal administratieve bijdragen aanrekenen voor de producten die via haar worden verdeeld in het kader van het donatieprogramma. Deze bijdragen dekken een deel van onze administratieve en organisatiekosten. Voor het overige deel worden deze bekostigd door schenkingen en subsidiëring.

De aangerekende administratieve kosten variëren verschillen per product en komen overeen met een klein percentage van de winkelwaarde ervan. Het voordeel voor de begunstigde organisaties kan daardoor oplopen tot 92 à 96 % ten opzichte van de normale handelsprijzen.

Via de administratiekosten draagt uw organisatie bij aan het voortbestaan van het TechSoup.NL programma zodat u er ook in de toekomst nog gebruik van zult kunnen maken.

1.3 Hoe kunnen wij contact met u opnemen?

Communicatie met TechSoup.NL verloopt het vlotst via e-mail. Zie pagina Contact.

1.4 Waar kunnen we advies krijgen bij het uitkiezen van geschikte producten?

De begunstigde organisaties kunnen advies krijgen bij het uitkiezen van geschikte producten. Heel wat raad is terug te vinden op de website en de forums van TechSoup. U kunt ook contact nemen met TechSoup.NL, bij voorkeur via e-mail.


Voorwaarden

2.1 Voldoet onze organisatie aan de voorwaarden om deel te mogen nemen aan het TechSoup.NL programma?

Om in aanmerking te komen moet uw organisatie:
 • Een Stichting, een Vereniging of een Vermogensfonds zijn
 • Een ANBI beschikking hebben
 • Opgericht zijn bij notariële akte, waarin de statuten zijn opgenomen (een kopie daarvan moet worden doorgestuurd).

Daarnaast heeft elke donatiepartner zijn eigen, specifieke voorwaarden.

Kijk hier voor specifieke toelatingsvoorwaarden van onze donatiepartners:

2.2 Onze organisatie werkt voor en met iedereen, maar is verbonden aan een religieuze organisatie. Kunnen wij aan het programma deelnemen?

Non-profit godsdienstige organisaties met een seculiere vertakking kunnen een beroep doen op de donatieprogramma's. Met een seculiere vertakking bedoelen we organisaties die losstaan van een Kerkgenootschap of Religie en die hun diensten aanbieden los van de geloofsovertuiging van de begunstigden en zonder dat een bepaalde geloofsovertuiging gepromoot wordt.

Voorbeeld:
Een non-profit voedselbank die georganiseerd wordt door een kerkgemeenschap, maar die duidelijk een aparte vereniging is en die voeding of maaltijden verdeelt onder de behoeftigen, ongeacht hun geloofsovertuiging.

Zie ook de rubriek Voorwaarden.


Inschrijving
3.1 Hoe kunnen webestellen?

Voor meer informatie, zie Inschrijving.


3.2 Onze organisatie is al door een andere persoon aangemeld. Kan ik via dit gebruikeraccount producten bestellen?

Ja, dat kan. U dient de gebruikersnaam (log-in) en het paswoord te gebruiken die uw organisatie bij aanmelding werden toegekend.


3.3 Ik heb mijn gebruikersnaam/wachtwoord verloren. Wat moet ik nu doen?

Indien u het wachtwoord van uw organisatie niet meer weet, vindt u rechts op de pagina een vakje "Aanvragen van een nieuw paswoord". U moet dan wel óf de gebruikersnaam óf het e-mailadres van uw organisatie invoeren. Daarna zult u per e-mail een nieuw wachtwoord ontvangen.

Indien u geen enkel inloggegeven meer heeft, moet u contact opnemen met TechSoup.NL via support@techsoup.nl

Een bestelling plaatsen

4.1 Hoe kunnen we een bestelling plaatsen?

Zodra uw organisatie ingeschreven is en TechSoup.NL een kopie van uw statuten heeft ontvangen, krijgt u een bevestiging dat uw deelname is geaccepteerd. Vanaf dat moment kunt u een bestelling plaatsen.

In de catalogus kiest u de producten die u wenst te bestellen en voegt ze toe aan uw "winkelwagentje". Wanneer u alle producten die u wenst te bestellen heeft geselecteerd, klikt u op "Checkout".

U komt vervolgens op een scherm waar gecontroleerd wordt of u inderdaad in aanmerking komt voor de producten die u wenst te bestellen. Hier moet u op de knop "Uw kwalificatie controleren".

Vervolgens verschijnt ter controle het leveringsadres. Dit adres kunt u echter niet wijzigen. Klopt uw leveringsadres niet, neem dan contact op met TechSoup.NL via donations@techsoup.nl .

Door op "Ga door" te klikken rond u uw bestelling af.


4.2 Hoeveel producten kunnen we bestellen?

De partnerbedrijven die producten via het TechSoup.NL programma ter beschikking stellen, doen dat onder specifieke voorwaarden. Ook het maximum aantal producten verschilt per bedrijf.
De gedetailleerde informatie daarover vindt u op de pagina Donatie Partners.


4.3 Hoe vaak kunnen we een bestelling plaatsen?

De partnerbedrijven die producten via het TechSoup.NL programma ter beschikking stellen, doen dat onder specifieke voorwaarden. Ook het maximum aantal bestellingen dat u kunt plaatsen verschilt per bedrijf. De gedetailleerde informatie daarover vindt u op de pagina Donatie Partners.

4.4 Onze organisatie bestaat uit verschillende eenheden. Kunnen die los van elkaar bestellen?

Ja, voor zover het gaat om verschillende organisaties. In dat geval moet elke organisatie zich afzonderlijk aanmelden.
In geval van twijfel kan u best contact opnemen met TechSoup.NL via info@techsoup.nl .

4.5 Hoe worden betalingen uitgevoerd?

Betalingen worden uitsluitend uitgevoerd via bankoverschrijving op de rekening van TechSoup.NL - SOCIALware vzw.

Leveringsadres

5.1 Kunnen we een ander leveringsadres opgeven dan het officiële adres van onze organisatie?

Via het TechSoup.NL programma bestelde goederen kunnen alleen worden afgeleverd op het officiële adres van uw organisatie. Indien dit in uw situatie problematisch is, kunt u contact opnemen met TechSoup.NL via donations@techsoup.nl.

5.2 Kunnen we wijzigingen aanbrengen in onze adresgegevens?

Nee, dat is niet mogelijk. Het adres van uw organisatie maakt deel uit van de elementaire gegevens waarop uw toelating tot het programma bepaald wordt. U kunt uw adres daarom niet zelf kan wijzigen.
Indien uw maatschappelijke zetel verhuist, kunt u contact met ons opnemen via donations@techsoup.nl .
U moet daarbij een kopie toevoegen van de gewijzigde statuten meesturen

Stand van zaken van mijn bestelling

6.1 Wanneer mogen we onze bestelling verwachten?

De leveringstermijn van de producten verschilt per donatie partner. In principe zijn de volgende termijnen van toepassing:

 • Voor Cisco-producten - tot 20 weken na ontvangst van uw betaling
 • Voor Microsoft-producten - 5 tot 10 werkdagen na ontvangst van uw betaling

Houdt u er rekening mee dat u bestellingen soms in verschillende leveringen zult ontvangen. De meeste leveringen gebeuren via UPS, maar er kunnen ook andere transportondernemingen ingeschakeld worden.

6.2 Hoe komen we aan informatie over de stand van zaken van onze bestelling?

Om de stand van zaken van uw bestelling op te vragen, kunt u een e-mail sturen naar donations@techsoup.nl met als 'onderwerp' "BESTELLING - STAND VAN ZAKEN". In uw bericht moet u de volgende gegevens vermelden:

 • Naam van de Organisatie
 • KvK-nummer
 • TechSoup.NL bestelnummer

6.3 Kunnen we een bestelling annuleren en zo ja, hoe?

Een bestelling kan alleen geannuleerd worden door TechSoup.NL. U dient een e-mail te sturen naar donations@techsoup.nl met als 'onderwerp' "BESTELLING - ANNULEREN". In uw bericht moet u de volgende gegevens vermelden:

 • Naam van de Organisatie
 • KvK-nummer
 • Het TechSoup.NL bestelnummer
 • De reden van de vraag tot annulering

Terugnamebeleid

7.1 Hoe kan een bestelling terugsturen na ontvangst?

Indien u uw bestelling wilt annuleren na ontvangst van de bestelde producten en deze wilt terugsturen, moet u een e-mail sturen naar donations@techsoup.nl met als 'onderwerp': “BESTELLING TERUGSTUREN”. Vermeld in uw bericht de volgende gegevens:

 • Naam van de Organisatie
 • KvK-nummer
 • Het TechSoup.NL bestelnummer
 • De reden van de vraag tot annulering

Houd u er rekening mee dat de donatie partners verschillende regels hebben omtrent de terugname van verstuurde producten. Zo zal Microsoft een retour slechts aanvaarden indien de originele verpakking van de “media kits” (de cd’s) ongeopend is en de zending alle onderdelen van de schenking bevat.


7.2 Hoe verlopen terugbetalingen?

De terugbetaling zal gebeuren door overschrijving op het rekeningnummer gebruikt voor de betaling van de administratiekosten.

Toegang tot mijn gebruikersaccout

8.1 Wat te doen wanneer de inloggegevens (gebruikersnaam en / of wachtwoord) van onze organisatie verloren zijn gegaan?

Indien u het wachtwoord van uw organisatie niet meer weet, vindt u rechts op de pagina een vakje "Aanvragen van een nieuw wachtwoord". U moet dan wel óf de gebruikersnaam óf het e-mailadres van uw organisatie invoeren. Daarna zult u per e-mail een nieuw wachtwoord ontvangen.

Indien u geen enkel inloggegeven meer heeft, moet u contact opnemen met TechSoup.NL via support@techsoup.nl .


8.2 Onze organisatie is door een andere persoon aangemeld. Hoe vinden we onze inloggegevens (gebruikersnaam en / of wachtwoord) terug?

Indien u het wachtwoord van uw organisatie niet weet, vindt u rechts op de pagina een vakje "Aanvragen van een nieuw wachtwoord". U moet dan wel óf de gebruikersnaam óf het e-mailadres van uw organisatie invoeren. Daarna zult u per e-mail een nieuw wachtwoord ontvangen.

Indien u geen enkel inloggegeven meer heeft, moet u contact opnemen met TechSoup.NL via support@techsoup.nl


8.3 Wat moet er gebeuren wanneer belangrijke gegevens van onze organisatie gewijzigd zijn na de inschrijving bij TechSoup.NL?

Wanneer uw e-mail adres, uw correspondentieadres of een ander belangrijk gegeven dat werd opgegeven bij de inschrijving wijzigt, dient u contact met ons op te nemen via donations@techsoup.nl met als 'onderwerp' “REGISTRATIE - WIJZIGINGEN”. In uw bericht dient u de volgende gegevens te vermelden:

 • Naam van de Organisatie
 • KvK-nummer
 • De gegevens die gewijzigd zijn